MRU-200-GPS

W mierniku MRU-200-GPS zastosowano wszystkie znane metody pomiaru rezystancji uziemień, co zdecydowanie wyróżnia go spośród innych przyrządów. Badania mogą być wykonywane metodą techniczną (3p, 4p), również z użyciem dodatkowych cęgów (uziemienia wielokrotne), ale także metodą dwucęgową oraz udarową (pomiar impedancji uziemienia). Metoda dwucęgowa pozwala na wykonywanie w niektórych sytuacjach pomiarów rezystancji uziemień bez konieczności stosowania sond pomocniczych wbijanych do gruntu; metoda udarowa zaś znajduje zastosowanie podczas diagnozowania uziemień odgromowych, ale również umożliwia wykonywanie pomiarów uziemień rozległych, wielokrotnych, połączonych również pod ziemią, bez konieczności ingerencji w obwód. Zastosowanie metody udarowej pozwala wykonywać pomiary zgodnie z normą PN-EN 62305 – konieczność pomiaru impedancji uziemienia. O klasie miernika świadczy również dokładność wyniku – zakres pomiarowy (pomiary zgodne z normą PN-EN 61557 już od 0,100 Ω). Uzupełnieniem możliwości przyrządu są pomiary rezystywności gruntu, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych oraz, przy użyciu cęgów, prądów upływu lub uszkodzeniowych. Wbudowany odbiornik GPS – zapis wyniku wraz z współrzędnymi lokalizacji.
Pozwala na wykonywanie pomiarów:
– rezystancji uziemień z wykorzystaniem elektrod pomocniczych,
– rezystancji uziemień z wykorzystaniem elektrod pomocniczych i cęgów (do pomiaru uziemień wielokrotnych),
– rezystancji uziemień z wykorzystaniem podwójnych cęgów (do pomiaru uziemień, gdy nie jest możliwe zastosowanie elektrod pomocniczych),
– uziemień metodą udarową (bez konieczności rozłączania mierzonych uziomów),
– rezystywność gruntu (metodą Wennera),
Dodatkowo:
– pomiar rezystancji elektrod pomocniczych R i R , S H
– pomiar napięcia zakłócającego,
– pomiar częstotliwości sygnału zakłócającego,
– pomiar w obecności napięć zakłócających w sieciach z częstotliwością 16 2/3 Hz, 50Hz i 60 Hz oraz 400Hz (z automatycznym wyborem właściwej częstotliwości sygnału pomiarowego lub wyborem manualnym),

Scroll to Top