MMR-6700

Cyfrowy miernik MMR-6700 przeznaczony jest do pomiarów małych rezystancji stabilizowanym prądem o wartości do 200 A. Zastosowanie cęgów pomiaro-wych umożliwia bezpieczny pomiar wyłączników (wysokiego, średniego, niskie-go napięcia), odłączników oraz innych obiektów obustronnie uziemionych. Mier-nik serii MMR-6700 wyposażony jest w unikalny w swojej klasie moduł pomiaru obiektów indukcyjnych prądem do 10 A, pozwalający na pomiar rezystancji uzwojeń silników, transformatorów i innych obiektów indukcyjnych. Kolejną przydatną funkcją jest pomiar temperatury oraz automatyczna kompensacja wy-ników pomiarów względem zmierzonej lub zaprogramowanej przez użytkownika temperatury. Całość uzupełnia funkcja rejestratora. Specjalne algorytmy pomia-rowe i funkcje dodatkowe pozwalają na dobór odpowiedniej metody pomiarowej w zależności od charakteru mierzonego obiektu, warunków pomiaru, zwiększa-jąc zakres zastosowań miernika.
Najważniejsze cechy przyrządu:
• pomiar rezystancji:
styku przełączników i styczników, wyłączników HV w tym obustronnie uziemionych, bezpieczników, połączeń śrubowych, połączeń spawanych, połączeń szyn wyrównawczych, styków, połączeń kabli, połączeń elektrycznych elementów grzejnych, spoin szyn, przewodów i kabli, uzwojeń (silników, transformatorów, itp.), cewek o niskiej oporności, połączeń lutowanych, przewodów uziemiających, domowych i przemysłowych instalacji
• wskazanie spadku napięcia,
• pomiar temperatury,
• cęgi do pomiaru prądu upływu,

Scroll to Top