PQ BOX 200

PQ BOX 200 jest zaawansowanym technologicznie przenośnym analizatorem jakości energii, miernikiem mocy i rejestratorem zakłóceń dedykowanym do pomiarów w sieciach nn, SN i WN. Jednym z głównych celów producenta było zapewnienie pro-stej obsługi oraz intuicyjnego oprogramowania do analizy danych. PQ BOX 200 został zaprojektowany jako urządzenie przenośne do pomiarów w sieciach elektroenergetycznych (CAT IV) oraz do pomiarów w sieciach przemysłowych do wartości napięcia 690V. Analizator PQ BOX 200 spełnia w 100% wymagania i założenia nor-my IEC 61000-4-30 edycja 3 dla urządzeń klasy A. Analizator PQ Box 200 znajduje zastosowanie w energetyce zawodowej, przemyśle oraz pomiarach odnawialnych źródeł energii.
Funkcje pomiarowe analizatora PQ BOX 200:
• pomiar mocy P, Q, S, D, moc bierna może być mierzona zgodnie z metodą Budeanu i Fryzego (według tych teorii określenie charakteru mocy biernej dla sygnałów od-kształconych jest możliwe tylko na poziomie 50 Hz – teoria Fryzego),
• rejestracja ponad 2000 parametrów w tym samym czasie,
• rejestracja zakłóceń,
• pomiary on-line (U, I, moc odkształcenia D, harmoniczne w I i U do 20 kHz, kierunek harmonicznych i kąt fazowy między harmonicznymi),
• programowalne parametry wyzwolenia pomiaru dla rejestratorów 10 ms i oscylosko-powych,
• automatyczne generowanie raportów zgodnie z EN 50160 IEC61000-2-2/4,
• pomiar stanów nieustalonych 10 kV p-p przy wybieralnym próbkowaniu w zakresie 200 kHz, 500 kHz, 1 MHz i 2 MHz,
• pomiary sygnałów harmonicznych napięcia i prądu; do harmonicznej 50 rzędu w za-kresie częstotliwości 2…9 kHz (rozkład częstotliwości DC…20 kHz otrzymujemy stosując transformatę FFT).

Scroll to Top