MIC-5050

Miernik rezystancji izolacji – Pomiar prądu upływu podczas pomiaru rezystancji izolacji. Pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0…750 V. Kreślenie wykresów na wyświetlaczu w trakcie pomiarów. Pamięć maks. po 10 000 wyników każdego rodzaju pomiaru z możliwością opisu punktów pomiarowych, obiektów, nazw klientów. Przesyłanie danych do komputera w czasie rzeczywistym podczas wykonywania pomiarów. Przyrządy spełniają wymagania normy PN-EN 61557.
Funkcje pomiarowe miernika MIC-5050:
• Pomiar rezystancji izolacji do 20 TΩ,
• napięcia pomiarowe wybierane w zakresie: 50…5000 V dla (50…1000 V co 10 V, 1…5 kV co 25 V),
• ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji i prądu upływu,
• samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji,
• akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych,
• ustawiany czas pomiaru – maksymalnie 99’59’’,
• odmierzane czasy pomiaru T1 , T2 i T3 dla pomiaru jednego lub dwóch współczynników absorpcji z zakresu 1…600 s,
• pomiar współczynników absorpcji AB1, AB2, DAR, PI,
• wskazanie rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru,
• prąd pomiarowy 1,2 mA, 3 mA lub 6 mA+/-15%,
• pomiar rezystancji izolacji metodą dwu- oraz trójprzewodową,
• pomiary z wykorzystaniem przewodów o długości do 20 m,
• zabezpieczenie przed pomiarem obiektu pod napięciem,
• obsługa AutoISO-5000 (przy napięciu do 5 kV),
• pomiar pojemności podczas pomiaru RISO,
• pomiar temperatury (z wykorzystaniem dodatkowej sondy WASONT1),
• pomiar napięciem schodkowym (SV),
• pomiar współczynnika rozładowania dielektryka (DD),
• lokalizacja uszkodzenia (dopalanie).

Scroll to Top