Czym jest kogeneracja?

Kogeneracja (skojarzona gospodarka energetyczna lub CHP – Combined Heat and Power) to skojarzona produkcja energii. W jednym procesie technologicznym – spalania (np. gazu) łączy wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Dzięki kogeneracji wykorzystujemy pierwotną energię znacznie efektywniej niż w przypadku produkcji w źródłach konwencjonalnych. Do wytworzenia tych samych ilości prądu i ciepła zużywa się mniej paliwa niż podczas produkcji rozdzielonej. Nie tylko z uwagi na jej efektywność energetyczną, lecz również związane z nią znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych związków chemicznych.

Rozwinięciem układów kogeneracyjnych może być trigeneracja lub polikogeneracja. Rozwiązanie trigeneracyjne, czyli takie, które w tym samym procesie technologicznym pozwalają wytworzyć energię elektryczną, cieplną, i chłód użytkowy. Chłód wytwarzany jest poprzez przekształcenie ciepła tzw. niskotemperaturowego (z pokrywy silnika) w chłodnicy absorpcyjnej. Rozwiązanie polikogeneracyjne, gdzie dodatkowo ciepło wysokotemperaturowe (z rury wydechowej) zamieniamy odpowiednim modułem w parę technologiczną.

Efektywność energetyczna systemu skojarzonego jest nawet o 30% wyższa niż w przypadku oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.

Zastosowanie układów kogeneracyjnych:

  • Zbiorowe zaopatrzenie w ciepło (publiczne systemy ciepłownicze)
  • Produkcja rolno-spożywcza (produkcja mleka i mięsa, pasz, suszenie ziół i owoców, pasteryzacja oraz produkcja nawozów)
  • Produkcja peletu z biomasy
  • Przemysł drzewny (suszenie)
  • Szpitale, hotele, centra handlowe i inne obiekty użyteczności publicznej
Scroll to Top